Project Rubber Design aan boord van MPS VistaPrima

Rubber Design heeft een innovatieve oplossing geïmplementeerd op het nieuwe passagiersschip VistaPrima van rederij Scylla Tours om trillingsniveaus aan boord te reduceren.

De twee complete aandrijfunits van het schip zijn volledig flexibel opgehangen in het schip. Door deze constructie stelde IVW tijdens de proefvaarten in vergelijk met een standaard installatie een spectaculaire vermindering van het geluidsniveau vast.

Deze geconstrueerde aandrijfunits, hebben een gewicht van 17 ton elk en zijn flexibel gescheiden van de overige fundatie en frames van het schip. Met name de trillingen, veroorzaakt door de schroeven waren in het verleden zeer moeilijk te reduceren. Bij deze nog niet eerder gebruikte constructie is dit evenwel mogelijk geworden.

De technische verklaring hiervoor is: dat er bij dit systeem sprake is van een compleet afgeveerde aandrijfunit met een grote massa waarbij het kantelmoment ten gevolge van de stuwdruk opgeheven wordt door de lengte van de aandrijfunit en het tegenkoppel als gevolg van het gewicht van de hoofdmotor.

Een ander groot voordeel is dat onder de hoofdmotor een dubbel-massa-veersysteem is gecreëerd welke een grote tweede massa heeft, wat trillingstechnisch grote voordelen biedt.

Een derde niet onbelangrijk aspect is dat trillingen veroorzaakt door de tandwielkast, ook tot een zeer laag niveau worden gereduceerd.

Het een en ander heeft een vermindering van 6 decibels tot gevolg, wat in referentie tot eerdere standaard metingen op uniforme punten in gelijksoortige schepen, tot een significante geluidsreductie gerekend mag worden.